"complete stranger" in Slovak

How to say "complete stranger" in Slovak, the translation of "complete stranger" in Slovak :

Complete stranger

úplne cudzie

On this page you will find many examples of translated sentences containing "complete stranger" from English to Slovak

Search Engine of translations. Examples are entered by users and also collected from external websites..

10 examples sentences

 • To je dôvod, prečo nám ľudia povedia že ak úplne cudzie formy života budú kontaktovať ľudí, matematika by pravdepodobne bola prvým miestom, ktoré by tvorilo základ začiatku komunikácie.
 • Minimálna úroveň poskytovania vzdelávania cudzie jazyky ako povinný predmet cudzie jazyky ako povinne voliteľný predmet cudzie jazyky sa postupne zavádzajú Pozri slovník.
 • Avšak, ako by jej bolo ľúto, pre jej správanie, sa okamžite otvorila dvere znova som narazil na špičkách, ako by bola v prítomnosti závažného neplatné alebo úplne cudzie.
 • Všeobecný nešpecializovaný učiteľ pološpecializovaný učiteľ na cudzie jazyky špecializovaný učiteľ na cudzie jazyky Pozri slovník.
 • cudzie invazívne druhy sú cudzie druhy, ktorých introdukciou a alebo rozšírením došlo k ohrozeniu biologickej diverzity1.
 • Imunosupresíva zoslabujú odpoveď organizmu na všetko, čo rozpoznáva ako cudzie vrátane transplantovaných orgánov.
 • cudzie jazyky ako povinný predmet cudzie jazyky ako povinne voliteľné flexibilný obsah vzdelávania pozri slovník.
 • Spoločným cieľom zostáva naučiť každé dieťa najmenej dva cudzie jazyky, kým neskončí školskú dochádzku.
 • V základných školách cudzie jazyky veľmi často vyučujú učitelia učiaci všetky predmety nešpecialisti .
 • hotovosť, šeky, peňažné pohľadávky, cudzie zmenky, peňažné poukážky a ďalšie platobné nástroje
 
  úplný  kompletný  kompletná  kompletné  dokončenie  cudzinec  cudzinca  cudzí  cudzincom  cudzieho
   
Langs.Education © 2022
Site Language
 • English
 • Español
 • Français