"perfect stranger" in Slovak

How to say "perfect stranger" in Slovak, the translation of "perfect stranger" in Slovak :

Perfect stranger

Neznámy zvodca

On this page you will find many examples of translated sentences containing "perfect stranger" from English to Slovak

Search Engine of translations. Examples are entered by users and also collected from external websites..

10 examples sentences

 • a hovorili Pane, rozpamätali sme sa, že ten zvodca povedal, keď ešte žil Po troch dňoch vstanem.
 • U pacientov liečených amiodarónom je klinický význam tohto účinku zatiaľ Neznámy.
 • Mechanizmus účinku pramipexolu pri liečbe syndrómu nepokojných nôh je Neznámy.
 • Presný rozsah penetrácie alebo vzťahu s klinickou účinnosťou je Neznámy.
 • Vplyv kanabisu na kognitívne schopnosti a reverzibilitu je naďalej Neznámy.
 • Mechanizmus pôsobenia ranolazínu je vo veľkej miere Neznámy.
 • Základný príjem by nám teda nemal byť až taký Neznámy.
 • Neznámy formát obrázku. Prosím, zadajte platnú príponu.
 • Neznámy muž jej povedal, že ju má jej milenec pripraviť.
 • Trávový kanabis Amfetamín problémami zostáva Neznámy.
 
  perfektné  dokonalý  perfektný  dokonalé  dokonalá  cudzinec  cudzinca  cudzí  cudzincom  cudzieho
   
Langs.Education © 2022
Site Language
 • English
 • Español
 • Français